БЪЛГАРСКОТО УЧИЛИЩЕ "Христо Ботев"

Българското училище "Христо Ботев" беше основано на 8-ми април, 2009 година.

То предлага обучение по български език, съответстващо на 12-те нива на българското училище и предлага курсове по различни предмети: български език и литература, история и география на България.

То е отворено за всички деца на възраст от 6 до18 години, независимо от тяхната националност или социално положение. Децата могат да бъдат български говорящи, френски говорящи или говорещи  и двата езика.

Юноши на 19 години или по-възрастни могат да се регистрират при условие, че са записани във френско училище.

Учебната година започва през септември и приключва в края на юни.

Учебните занятия се прекратяват по време на ученическите ваканции в района на Академията на Елзас.

Те се провеждат в сряда и / или събота.